CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN – VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN – VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN – VẬN CHUYỂN

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe giữa Công ty và Khách hàng.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

3. ĐỊA ĐIỂM GIAO – NHẬN

Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại showroom trừ trường hợp hợp đồng quy định khác.

Khách hàng sẽ nhận xe trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận xe của Công ty

theo sự hướng dẫn của nhân viên Tư vấn bán hàng.

4. QUY TRÌNH GIAO – NHẬN

Nguyên tắc chung:

Công ty chỉ giao xe cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty

hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này.

Việc giao xe cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý

như giao xe cho chính người giao kết hợp đồng.

Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao xe không xuất trình được văn bản

chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì

Công ty có quyền từ chối giao xe và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao xe không thành công.

Trong mọi trường hợp Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.

Quy trình nhận:

Trước khi tiến hành bàn giao xe, nhân viên Tư vấn bán hàng của Công ty

sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian,

địa điểm bàn giao xe và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao xe.

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao xe ngoài trụ sở showroom

sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng.

Quy trình giao xe

Tại thời điểm bàn giao- nhận xe, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại,

số lượng, tình trạng xe, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mại khác (nếu có)

để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.

Nhân viên Tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao xe sẽ lập

“Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe (“Biên bản”)”

trong đó thể hiện tình trạng xe lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có).

Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận.

Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng

sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao xe.

Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Công ty đã giao xe và Khách hàng

đã nhận xe đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng.

Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

Thời gian giao xe

Thời gian giao xe theo quy định cụ thể tại hợp đồng.

Trong thời gian chờ đợi nhận xe, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xe xin vui lòng liên hệ hotline của Công ty để nhân viên của Công ty có thể trợ giúp cho Khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0965.525.989